بهترین راه برای حفظ جریان مطلوب محصول در خط لوله و به حداکثر رساندن بازده سرمایه شما چیست؟ چالش های خود را به ما بگویید و ما به شما کمک می کنیم راه حل ها را پیدا کنید.

بهترین راهکارها برای
افزایش طول عمر خطوط لوله
بیش از ۱۵ سال پژوهش و تجربیات عملیاتی در یافتن بهترین راهکار ها برای چالشهای پیش رو.
درخواست خدمات
بهترین راهکارها برای
افزایش طول عمر خطوط لوله
بیش از ۱۵ سال پژوهش و تجربیات عملیاتی در یافتن بهترین راهکار ها برای چالشهای پیش رو.
درخواست تجهیزات
در یک نگاه
فعالیت های اجرائی

شما می توانید در زمانهای ذیل از خدمات شرکت تیم بهره مند شوید :
قبل از راه اندازی ( Pre commissioning )
بهره برداری ( Commissioning )
تعمیرات ( Over hall )

تجهیزات و فن آوری ها

تجهیزات و فن آوری های تخصصی شرکت تیم عبارتند از :
تجهیزات پیگرانی
تجهیزات رفع نشت
تجهیزات هات تپ

خدمات تخصصی

شرکت تیم با بهره مندی از نیروهای متخصص آماده ارائه خدمات ذیل است :
پیگرانی
رفع نشت
هات تپ
پایپ فریزینگ
و ...

درباره شرکت تیم
ارزشهای اصلی ما

اعتماد و احترام

ما با انجام کار به بهترین نحو و با احترام به مشتریانمان اعتماد ایجاد می کنیم.

وابستگی متقابل

ما توسط همکاری با یکدیگر به اهداف مشترک خود می رسیم.

ابتکار عمل

ما این چشم انداز و اشتیاق را داریم که به نتایجی فراتر از آنچه انتظار می رود برسیم.

جدیدترین محصول تیم

دستگاههای ردیاب پیگ به منظور اطلاع از موقعیت پیگ در خط لوله یا ثبت عبور پیگ از یک نقطه خاص در طول مسیر مورد استفاده قرار می گیرند. اهمیت این دستگاه زمانی آشکار می گردد که پیگ به دلایل مختلف در خط لوله گیر کرده، مانع ادامه جریان سیال داخل خط شود یا حداقل میزان جریان مذکور را کاهش دهد. در این شرایط با این دستگاه، میتوان در زمانی اندک، مکان دقیق پیگ را تشخیص داد و نسبت به خارج کردن آن با روشهای مناسب اقدام نمود.

فرم درخواست تجهیزات

فرم در خواست خدمات

اطلاعات تماس
سرویس مورد نظر