بهترین راه برای حفظ جریان مطلوب محصول در خط لوله و به حداکثر رساندن بازده سرمایه شما چیست؟ چالش های خود را به ما بگویید و ما به شما کمک می کنیم راه حل ها را پیدا کنید.

تعمیر مبدل حرارتی
انواع خدمات تعمیر مبدل حرارتی قابل ارائه توسط شرکت تیم :
تعمیر مبدل حرارتی

درخواست خدمات تعمیر مبدل حرارتی شرکت تیم

كلیه عملیات مورد نظر شما د توسط شركت تیم قابل ارائه است. كافی است بر روی دکمه درخواست كليك نموده و آن را تكميل كنيد. كارشناسان ما در سريعترين زمان ممكن به درخواست ارسالی شما پاسخ خواهند داد.

توضیحات کلی :

برای سرد یا گرم کردن یک سیال به وسیله سیالی دیگر بدون استفاده مستقیم از دستگاه های مولد سرما یا گرما و همینطور بازیابی گرما و یا سرما از سیالاتی که قبلا” به طریقی به آنها داده شده است از مبدل های حرارتی استفاده می شود .

اجزاء مختلف مبدل ها :

مبدل های حرارتی موجود در صنایع و کارخانجات به خصوص صنعت پتروشیمی ، معمولا” از نوع پوسته و لوله (Shell & Tube) می باشند .از مزایای این مبدل ها می توان به سطح تماس زیاد در حجم کم ،طرح مکانیکی خوب و توزیع یکنواخت فشار و راحتی تمیز کردن آنها اشاره کرد. 

می توان گفت که ساختمان مبدل ها شامل تعدادی لوله است که در داخل یک استوانه قرار می گیرند، و دو سیال مورد نظر که یکی سرد و دیگری گرم است، بدون اینکه بطور مستقیم با یکدیگر برخورد کنند از طریق دیواره فلزی لوله ها با یکدیگر تبادل حرارت خواهند کرد . به عبارت دیگر یکی از این دو سیال در لوله ها و دیگری در اطراف لوله ها ، درون پوسته جریان خواهد داشت .

با توجه به توضیح داده شده ، اجزاء یک مبدل حرارتی عبارتند از :

جریان در لوله ها و پوسته :

در پوسته یک گذر، سیال از یک انتهای مبدل وارد شده و از انتهای دیگر خارج می شود. در یک مبدل حرارتی دو گذر لازم است که سیال از یک انتها وارد و از همان انتها خارج شود. انتخاب ترتیب جریان در پوسته بستگی به مقدار سرد یا گرم کردن و نیز افت فشار مورد نیاز و نوع کار دارد. مثلا” مبدل جوشاننده نوع کتری برای جریان های تبخیر شونده در پوسته مناسب است.

برای جریان در لوله ها از ۱ تا ۱۶ گذر ممکن است استفاده شود. در یک مبدل حرارتی که دارای دو گذر است، سیال در میان نیمی از لوله ها در یک جهت و در میان نیمی دیگر از لوله ها در جهت مخالف جریان می یابد. انجام این کار نیاز به یک صفحه تقسیم کننده در کانال ورودی دارد.

انواع مبدل های لوله و پوسته :

تشخیص نوع و اندازه مبدل های پوسته و لوله :

اندازه مبدل با توجه به کد TEMA با قطر پوسته و طول لوله ها بر حسب اینچ مشخص می شود ، مبدل با اندازه ۱۹۲ – ۲۳ داری قطر ۲۳ و طول لوله ها ۱۹۲ اینچ می باشد . با توجه به نوع سر ثابت (Stationary Head) نوع پوسته (Shell Type) و نوع سر انتهایی (Rear Head) نیز نوع مبدل توسط سه حرف لاتین مشخص می شود . مثلا” مبدلی با اندازه ۱۹۲ – ۱۷ نوع AES دارای پوسته ای به قطر ۱۷ اینچ می باشد . این مبدل دارای یک کانال و یک سرپوش قابل جدا کردن می باشد و دارای پوسته ای با یک گذر و دارای سر شناور با دو نیم حلقه می باشد .

اندازه مبدل با توجه به کد TEMA با قطر پوسته و طول لوله ها بر حسب اینچ مشخص می شود ، مبدل با اندازه ۱۹۲ – ۲۳ داری قطر ۲۳ و طول لوله ها ۱۹۲ اینچ می باشد . با توجه به نوع سر ثابت (Stationary Head) نوع پوسته (Shell Type) و نوع سر انتهایی (Rear Head) نیز نوع مبدل توسط سه حرف لاتین مشخص می شود . مثلا” مبدلی با اندازه ۱۹۲ – ۱۷ نوع AES دارای پوسته ای به قطر ۱۷ اینچ می باشد . این مبدل دارای یک کانال و یک سرپوش قابل جدا کردن می باشد و دارای پوسته ای با یک گذر و دارای سر شناور با دو نیم حلقه می باشد .

کاربرد هر یک از مبدل های حرارتی :

به طور کلی هریک ازمبدل های حرارتی یابرای گرمایش یا سرمایش جریان استفاده می شوند .

مبدل های حرارتی سرد کننده :

مبدل های حرارتی سرد کننده :

تمام مبدل های حرارتی که وظیفه افزایش درجه حرارت مواد را به عهده دارند در حقیقت گرم کننده (Heater) می باشند . مانند جوشاننده، تبخیر کننده ، کوره و …

پرسش و پاسخ

ویدئو و گالری

تجهیزات تعمیر مبدل حرارتی

در حال حاضر محصول و تجهیزاتی برای این سرویس وجود ندارد

فرم در خواست خدمات

اطلاعات تماس
سرویس مورد نظر

فرم درخواست تجهیزات