Team
 
 
 ثبت نام کاربر | ورود به سايت

صفحه اصلی > تعمیر مبدل حرارتی

تعمیر مبدل حرارتی

سفارش


05.JPG

برای سرد یا گرم کردن یک سیال به وسیله سیالی دیگر بدون استفاده مستقیم از دستگاه های مولد سرما یا گرما و همینطور بازیابی گرما و یا سرما از سیالاتی که قبلا" به طریقی به آنها داده شده است از مبدل های حرارتی استفاده می شود .

اجزاء مختلف مبدل ها :
مبدل های حرارتی موجود در صنایع و کارخانجات به خصوص صنعت پتروشیمی ، معمولا" از نوع پوسته و لوله (Shell & Tube) می باشند .از مزایای این مبدل ها می توان به سطح تماس زیاد در حجم کم ،طرح مکانیکی خوب و توزیع یکنواخت فشار و راحتی تمیز کردن آنها اشاره کرد. می توان گفت که ساختمان مبدل ها شامل تعدادی لوله است که در داخل یک استوانه قرار می گیرند، و دو سیال مورد نظر که یکی سرد و دیگری گرم است، بدون اینکه بطور مستقیم با یکدیگر برخورد کنند از طریق دیواره فلزی لوله ها با یکدیگر تبادل حرارت خواهند کرد . به عبارت دیگر یکی از این دو سیال در لوله ها و دیگری در اطراف لوله ها ، درون پوسته جریان خواهد داشت .


با توجه به توضیح داده شده ، اجزاء یک مبدل حرارتی عبارتند از :
HeatExchanger
 • لوله ارتباطی (Connnections):

 • صفحه لوله (Tube Sheet) :

 • واشر (Gaskets) :

 • سر پوسته (Shell Head) :

 • پایه نگهدارنده (mounting):

 • تیغه (Baffle) :

 • پوسته (Shell) :

 • لوله ها (Tube Bundle) :


جریان در لوله ها و پوسته :

در پوسته یک گذر، سیال از یک انتهای مبدل وارد شده و از انتهای دیگر خارج می شود. در یک مبدل حرارتی دو گذر لازم است که سیال از یک انتها وارد و از همان انتها خارج شود. انتخاب ترتیب جریان در پوسته بستگی به مقدار سرد یا گرم کردن و نیز افت فشار مورد نیاز و نوع کار دارد. مثلا" مبدل جوشاننده نوع کتری برای جریان های تبخیر شونده در پوسته مناسب است.
برای جریان در لوله ها از 1 تا 16 گذر ممکن است استفاده شود. در یک مبدل حرارتی که دارای دو گذر است، سیال در میان نیمی از لوله ها در یک جهت و در میان نیمی دیگر از لوله ها در جهت مخالف جریان می یابد. انجام این کار نیاز به یک صفحه تقسیم کننده در کانال ورودی دارد.

انواع مبدل های لوله و پوسته:
 • مبدل های سر ثابت (Fixed Tube Sheet Exchanger) :

 • مبدل های سر شناور (Floating Head Heat Exchanger) :

 • مبدل با لوله های U شکل (U – Tube Exchanger) :

تشخیص نوع و اندازه مبدل های پوسته و لوله :
اندازه مبدل با توجه به کد TEMA با قطر پوسته و طول لوله ها بر حسب اینچ مشخص می شود ، مبدل با اندازه 192 – 23 داری قطر 23 و طول لوله ها 192 اینچ می باشد . با توجه به نوع سر ثابت (Stationary Head) نوع پوسته (Shell Type) و نوع سر انتهایی (Rear Head) نیز نوع مبدل توسط سه حرف لاتین مشخص می شود . مثلا" مبدلی با اندازه 192 – 17 نوع AES دارای پوسته ای به قطر 17 اینچ می باشد . این مبدل دارای یک کانال و یک سرپوش قابل جدا کردن می باشد و دارای پوسته ای با یک گذر و دارای سر شناور با دو نیم حلقه می باشد .
 • مبدل های دو لوله ای (Double Pipe Heat Exchanger) :

 • کولر یا خنک کننده هوایی (Fin Fan or Air Cooler ) :
کاربرد هر یک از مبدل های حرارتی :
به طور کلی هریک ازمبدل های حرارتی یابرای گرمایش یا سرمایش جریان استفاده می شوند .

مبدل های حرارتی سرد کننده :
 • خنک کننده (Cooler) :
 • در این نوع مبدل درجه حرارت بدون اینکه حالت سیال عوض شود کاهش می یابد. به عبارت دیگر قسمتی از گرمای محسوس سیال گرفته می شود . اگر عمل سرد کردن توسط آب صورت گیرد به آن کولر آبی (Water Cooler) می گویند و دارای ساختمان معمولی مبدل های حرارتی پوسته و لوله می باشد .

 • چگالنده (Condenser) :
 • وظیفه این مبدل تبدیل بخار به مایع است و بر این اساس لازم است که گرمای نهان تبخیر یک بخار را جذب تا به مایع تبدیل شود. این مبدل می تواند ساختمان یکی از انواع خنک کننده های آبی یا هوایی را داشته باشد و معمولا" به طور افقی نصب می شوند .

 • سرد کننده (Chiller) :
 • می دانیم هر مایعی که بخواهیم تبخیر شود احتیاج به انرژی حرارتی دارد و اگر این انرژی را از محیط بگیرد به ناچار محیط سرد خواهد شد، در صنایع نفت برای تولید سرما از مایعات نفتی مثل پروپان و بوتان که در شرایط متعارفی بخارند استفاده می شود .
  سرد کننده دارای ساختمان پوسته و لوله بوده و در قسمت فوقانی پوسته دارای فضایی جهت تبخیر پروپان می باشد. مایع پروپان از ته مبدل وارد و در اطراف لوله ها تبخیر و تولید سرما می کند .

مبدل های حرارتی گرم کننده :
تمام مبدل های حرارتی که وظیفه افزایش درجه حرارت مواد را به عهده دارند در حقیقت گرم کننده (Heater) می باشند . مانند جوشاننده، تبخیر کننده ، کوره و ...

 • جوشاننده (Reboiler) :
 • این مبدل بر خلاف تبخیر کننده (Vaporizer) ، تنها جزئی از کل مایع را که مورد نظر می باشد به حالت بخار تبدیل می کند . جوشاننده ها معمولا" دارای ساختمان لوله و پوسته و به قسمت پایین برج تفکیک متصل می شود . جوشاننده ها به سه نوع مختلف در صنایع نفت یافت می شوند.

 • جوشاننده نوع سیفونی (Thermosyphon) :
 • معمولا" به طور عمودی در کنار برج نصب می شود . جریان مایع از ته برج به لوله ها بر اساس خاصیت سیفونی برقرار می شود . به این ترتیب که تبخیر جزئی از مایع داخل لوله بر اساس خاصیت سیفونی بر قرار می شود . به این ترتیب که تبخیر جزئی از مایع داخل لوله توسط سیال گرم باعث می شود که سطح مایع در نبدل حرارتی نسبت به برج پایین تر رفته و به وجود آمدن این اختلاف سطح موجب جریان مایع از برج به مبدل حرارتی خواهد شد .

خدمات تعمير مبدل شركت تيم

- شرکت تیم ارائه خدمات تعمیراتی با کیفیت بالا را برای انواع مبدل های حرارتی انجام می دهد. رفع نشت، تعویض گسکت و تعمیر پوشش مبدل های حرارتی تعویض پوسته وتیوب مبدل ها تمیز کاری تیوب و تست نشتی تیوب مبدل ها از هرنوع تخصص ماست.
- تجارب نیروهای متخصص و آموزش دیده مجهز به آخرین مدل تجهیزات، و پشتیبانی مهندسی از سوی شرکت تیم، ارتقاء وافزایش کارائی مبدل را برای کارفرما بهمراه خواهد داشت .
- خدمات تعمیر مبدل ارائه شده از سوی ما گزارشات بازرسی پایه را فراهم می آورد. ما قادر به انجام تمامی فعالیتهای مرتبط با تعمیرات مبدل ها از قبیل تست های غیر مخرب، جوشکاری، تعویض گسکت و ماشین کاری، و تعویض تیوب و پوسته درسایت کارفرما و کارخانه خودمان هستیم .

خدمات وتعمیرات پوسته و تیوب مبدل های حرارتی :

 • مرحله 1 تحویل مبدل
 • مبدل ها را مطابق با مشخصات تعیین شده مشتری کنترل کرده وتحویل می گیریم .

 • مرحله 2 تمیزکاری
 • مبدل ها را بدقت تمیزمی کنیم وتمامی آلودگی ها را از آن ها می زدائیم .

 • مرحله 3 بازرسی
 • تمامی قسمتها را بصورت مجزا بازرسی می کنیم .دربازرسی ها ی سطوح، نقاط آسیب دیده و درمعرض خوردگی را مشخص می کنیم.

 • مرحله 4 خدمات تعمیراتی
 • تمامی درخواستهای تعمیراتی مطابق سخت گیرانه ترین استانداردهای جاری اجرا می شوند .تعویض پوسته و تیوب ها مطابق دستورالعمل مشخص وارائه شده از طرف مشتری انجام می شود .

 • مرحله 5 بهره برداری
 • بعد از بازرسی نهائی وجمع کردن دوباره، مبدل سریعاً برای مشتری ارسال می شود. درصورت انجام کار در سایت مشتری پس از این مرحله مبدل آماده بهره برداری خواهد بود .


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید