هفتمين نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
شماره غرفه: A40 ساعت بازدید : 18 لغایت 22 تاریخ برگزاری : 20 الی 23دیماه
انجام عمليات هات تپ استاپر بر روي خطوط لوله نفتا
اتمام پروژه پيگراني خطوط لوله نفتا ، اصفهان تا اراك
عمليات پيگراني خطوط لوله نفتا ، خط اصفهان تا اراك ، توسط كادر فني و مجرب شركت تيم ؛ با موفقيت به اتمام رسيد.